Sale!

Timus Hastalıklarına Yaklaşım

275,00 225,00

Timus bezi, küçük bir organdır ve hastalıkları halk arasında pek az bilinir. Bununla birlikte, timus bezi lenf sisteminin önemli bir parçasıdır ve lenfositlerin ana üretim merkezi ola- rak çok önemli bir organdır. Timus hastalıkları oldukça ciddi olabilir ve yaklaşımları bilgi, deneyim ve branşlar arası işbir- liği gerektirir. Timus tümörleri tüm kanserlerin %0.2-1.5›ini oluştururlar. Özellikle timoma varlığında, çok önemli sistemik oto-immün hastalıklar da eşlik edebilir.

Sayın Dr. Serkan Değirmencioğlu ve arkadaşlarını, hekim ve bilim insanları olmaları sıfatıyla, bu çok önemli ve az bilinen organın hastalıkları konusunda önemli bir eksikliği giderece- ğine inandığım bu kitabın editörü ve yazarları olmalarından dolayı gönülden kutluyorum. “Timus Hastalıklarına Yaklaşım” kitabının hem Tıp Fakültesi öğrencileri, hem de hekimler için değerli bir kaynak oluşturacağına inanıyorum.

Sabri Barutca

Adnan Menderes Üniversitesi Tıp Fakültesi

Tıbbi Onkoloji Bilim Dalı Başkanı & Medikal Onkoloji Derneği Başkanı