Sale!

Renal Hücreli Karsinom ve Cerrahi Tedavisi

145,00 119,00

Metastatik renal hücreli karsinomlarda hala çok yüz güldürücü definitif tedaviler pratiğe yerleşmemesine rağmen 20 yıl öncesine göre çok fazla yol katedilmiş durumdadır. Bunun yanında günümüzde gelişmiş görüntüleme yöntemleri ve hastaların bilinçlenmesi erken dönem tanı konulmasına olanak sağlamış, bu da tedavide çok yüz güldürücü sonuçlar alınmasına neden olmuştur.

Laparaskopik ve robot yardımlı cerrahinin sık kullanılmaya başlanması ve bu yöntemlerle nefron koruyucu cerrahinin de daha yaygın kullanıma girmesi hastaların mortalite ve morbiditesini azalttığı gibi biz cerrahların başarı oranlarını da yukarılara çekmiş, her şeyden öte organ kaybı oranlarını da aşağı çekmiştir.

Category: Tag:
Renal hücreli karsinom üroloji pratiğinde ayrı öneme sahip olan bir hastalıktır. Genellikle tesadüfen tanı konulmasına rağmen zaman zaman kendine has triadla da hekimlerin ayırıcı tanısında yer alarak tanı konulabilmektedir.
Metastatik renal hücreli karsinomlarda hala çok yüz güldürücü definitif tedaviler pratiğe yerleşmemesine rağmen 20 yıl öncesine göre çok fazla yol katedilmiş durumdadır. Bunun yanında günümüzde gelişmiş görüntüleme yöntemleri ve hastaların bilinçlenmesi erken dönem tanı konulmasına olanak sağlamış, bu da tedavide çok yüz güldürücü sonuçlar alınmasına neden olmuştur.

Laparaskopik ve robot yardımlı cerrahinin sık kullanılmaya başlanması ve bu yöntemlerle nefron koruyucu cerrahinin de daha yaygın kullanıma girmesi hastaların mortalite ve morbiditesini azalttığı gibi biz cerrahların başarı oranlarını da yukarılara çekmiş, her şeyden öte organ kaybı oranlarını da aşağı çekmiştir.

Bu düşünceler, umutlar ve gayretler içinde hazırladığımız kitabın çıkış noktası meslektaşlarımız için bilgilerinin revizyonuna olanak sağlaması, tıpta uzmanlık öğrencilerinin konuyu anlama ve öğrenmesi açısından destek olması ve hatta tıp öğrencileri için de derinlemesine bir kaynak olabilmesidir. Kitapta temel bilgilerin yanı sıra son teknolojiden faydalanılan cerrahi tedavi yöntemleri gözden geçirilmiştir. Kitapta emeği geçen tüm yazar ve meslektaşlarıma sonsuz teşekkürlerimi sunar akademik ve meslek hayatlarında başarılarının devamını dilerim.

M. Ahmet Tunçkıran Editör