Sale!

Pulmoner embolide ventilasyon-perfüzyon sintigrafisi

155,00 125,00

Nükleer Tıp multidisipliner bir bilim dalıdır. Nükleer Tıbbın önemli görüntüleme çalışma- larından birisi de akciğer ventilasyon-perfüzyon sintigrafisidir. Pulmoner emboli, yük- sek insidans ve anlamlı mortalite oranına (%3-30) sahip ciddi bir klinik problemdir. Hastalığın erken dönemde ve doğru bir şekilde tanı alması ve tedavisi ile mortalitedeki azalma arasında yakın bir ilişki bulunmaktadır. Pulmoner embolide akciğer ventilasyon- perfüzyon sintigrafisi kitabı; ventilasyon-perfüzyon görüntülemesinin bilimsel temelini, doğru ve etkin kullanımını gelecek kuşaklara aktarmak amacıyla Türkçe bir eser olarak yazıldı. Bilimsel içerik gelişen teknoloji ve klinik algoritmalardaki güncel değişimler göz önüne alınarak ve temel bilgilerden son gelişmelere doğru bir konu bütünlüğü içerisin- de oluşturuldu. Temel ve klinik bilgilerin bütünleştirilmesine gayret edildi. Olabilecek ek- sikliklerimiz konusunda okuyucuların hoşgörüsüne sığınıyor, yapıcı eleştirilerin daha iyiyi oluşturabilmek için önemli olduğunu düşünüyoruz.

SKU: 10 Category: Tag:

Ventilation-perfusion scintigraphy in pulmonary embolism

Ventilation-perfusion scintigraphy in pulmonary embolismVentilation-perfusion scintigraphy in pulmonary embolismNükleer Tıp multidisipliner bir bilim dalıdır. Nükleer Tıbbın önemli görüntüleme çalışma- larından birisi de akciğer ventilasyon-perfüzyon sintigrafisidir. Pulmoner emboli, yük- sek insidans ve anlamlı mortalite oranına (%3-30) sahip ciddi bir klinik problemdir. Hastalığın erken dönemde ve doğru bir şekilde tanı alması ve tedavisi ile mortalitedeki azalma arasında yakın bir ilişki bulunmaktadır. Pulmoner embolide akciğer ventilasyon- perfüzyon sintigrafisi kitabı; ventilasyon-perfüzyon görüntülemesinin bilimsel temelini, doğru ve etkin kullanımını gelecek kuşaklara aktarmak amacıyla Türkçe bir eser olarak yazıldı. Bilimsel içerik gelişen teknoloji ve klinik algoritmalardaki güncel değişimler göz önüne alınarak ve temel bilgilerden son gelişmelere doğru bir konu bütünlüğü içerisin- de oluşturuldu. Temel ve klinik bilgilerin bütünleştirilmesine gayret edildi. Olabilecek ek- sikliklerimiz konusunda okuyucuların hoşgörüsüne sığınıyor, yapıcı eleştirilerin daha iyiyi oluşturabilmek için önemli olduğunu düşünüyoruz.

Bu kitabın yazımında rol alan değerli meslektaşlarıma, eserin ortaya çıkma ve yayınlan- ma sürecinde rol alan tüm bilimsel ve teknik ekibe teşekkür ederim. Ayrıca bu satırları yazarken bana huzurlu bir aile ortamı ve çalışma düzeni sağlayan sevgili eşim Neslihan ve çocuklarım Asude ve Can’a teşekkür ve sevgilerimi iletiyorum.

Bu eserin asistanlık ve uzmanlık düzeyindeki meslektaşlarıma katkı sağlamasını umuyor, çalışmalarında başarılar diliyorum.

Salih Sinan GÜLTEKİN

Ventilasyon-Perfüzyon Sintigrafisinin Anatomofizyolojik Prensipleri ve 1 Görüntüleme Ajanları Ventilasyon-Perfüzyon Sintigrafisinde Ekipman Kullanımı, Uygulama ve 8 Görüntüleme Teknikleri Normal ve Patolojik Akciğer Ventilasyon-Perfüzyon Sintigrafisi Bulguları, 14 Terminolojisi ve Tuzaklar Ventilasyon-Perfüzyon Sintigrafisi ile Olasılık Değerlendirme ve 23 Yorumlama Kriterleri Tromboemboli Görüntülemede Son gelişmeler 34

Yazar İsim ve Kurumları 

Alihan Erdoğan Nükleer Tıp Bölümü, Sakarya Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Sakarya Derya Çayır Nükleer Tıp Bölümü, Dışkapı Yıldırım Beyazıt Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Ankara Gökhan Koca Nükleer Tıp Kliniği, S.B. Ankara Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Ankara Hasan ikbal Atılgan Nükleer Tıp Bölümü, Kahramanmaraş Necip Fazıl Şehir Hastanesi, Kahramanmaraş Mehmet Erdoğan Nükleer Tıp Bölümü, Dışkapı Yıldırım Beyazıt Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Ankara Mine Araz Nükleer Tıp Bölümü, Dışkapı Yıldırım Beyazıt Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Ankara Murat Sadıç Nükleer Tıp Kliniği, S.B. Ankara Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Ankara Salih Sinan Gültekin Nükleer Tıp A.B.D. Hacettepe Üniversitesi, Kastamonu Tıp Fakültesi, ve Nükleer Tıp Bölümü, Dışkapı Yıldırım Beyazıt Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Ankara

Weight 300 g