Sale!

Prostatın Cerrahi Hastalıkları

135,00 105,00

Bu kitapla, özellikle kapsamlı kitaplarda istenen bilgiye ulaşmadaki zorluklar, en aza indirgenmiş ve her üroloğun elinin altında bulunabilecek bir yapıda hazırlanmıştır.

Category: Tag:

Prostat ve hastalıkları yıllardır araştırılmış ve aydınlatılması için çok sayıda eser yayınlanmıştır. Dünyada yaşlı nüfusun artışı ve tanı yöntemlerindeki ilerlemeler, prostat hastalıkları ile karşılaşma olasılığını artırmıştır. Prostat hastalıkları dünyada birçok üroloğun iş yükünün büyük kısmını oluşturmakta ve Birleşik Devletlerde neredeyse yıllık 1,1 milyon dolar maliyeti olan önemli bir halk sağlığı problemi haline gelmektedir. Bu kitapta sık karşılaşılan, çoğunlukla pratiğimizde gördüğümüz ve çok kapsamlı bir konu olan prostat hastalıkları ve özellikle cerrahi hastalıkları için yoğunlaşılmış, tanı ve tedaviye ulaşmada yaşanan zorlukları gidermede öncü olması amaçlanmıştır.