Sale!

Prostat Rezeksiyon Yöntemleri ve Endikasyonları

145,00 135,00

Prostat Anatomisi, Embryoloji ve Fizyolojisi 1 Prostatta Cerrahi Etiyoloji 5 Transüretral Prostat Rezeksiyonunda Kullanılan Yöntemler 9 Transüretral Prostat Rezeksiyonunda Kullanılan Enstrümanlar 16 Transüretral Prostatektomi Komplikasyonları 23 Benign Prostat Hiperplazisinin Cerrahi Tedavisinde Lazer Kullanımı 29 Açık Prostatektomi Teknikleri 37 Prostat Kanserinde Transüretral Rezeksiyon 43 Benign Prostat Hiperplazisi Tedavisinde Laparoskopik Yaklaşım 48

Yazar İsim ve Kurumları

Ahmet Nihat Karakoyunlu

Üroloji Kliniği, Dışkapı Yıldırım Beyazıd EAH, Ankara

Aykut Buğra Şentürk

Üroloji AD, Hitit Üniversitesi, Çorum

Ferhat Ortoğlu

Üroloji Kliniği, Adana Numune EAH, Adana

Hakan Erçil

Üroloji Kliniği, Adana Numune EAH, Adana

İbrahim Halil Bozkurt

Üroloji Kliniği, Bozyaka EAH, İzmir

İsmail Nalbant

Üroloji Kliniği, Dışkapı Yıldırım Beyazıd EAH, Ankara

Musa Ekici

Üroloji AD, Hitit Üniversitesi, Çorum

Nevzat Can Şener

Üroloji Kliniği, Adana Numune EAH, Adana

Okan Baş

Üroloji Kliniği, Dr. Abdurrahman Yurtaslan Onkoloji EAH, Ankara

Taha Numan Yıkılmaz

Üroloji Kliniği, Dr. Abdurrahman Yurtaslan Onkoloji EAH, Ankara

Tarık Yonguç

Üroloji Kliniği, Bozyaka EAH, İzmir

Umut Ünal

Üroloji Kliniği, Adana Numune EAH, Adana

Volkan Şen

Üroloji Kliniği, Bozyaka EAH, İzmir

Category: Tag:

Üroloji pratiğini ne tanımlar diye sorulursa, hem ürologlardan hem de üroloji ile ilişkisi olmuş kişilerden ilk gelecek cevaplardan birisi prostat olacaktır. Üroloji asistanının rüya- sı, yaşı ilerlemeye başlayan erkeğin kabusu… Prostat ameliyatları, ürolojinin önemli bir yapıtaşını oluşturur. Bu konuda pek çok çalışmalar yapılmış, kitaplar yazılmış ve seriler oluşturulmuştur.

Biz bu kitabı oluştururken tıp öğrencisinden, asistana, uzmana ve hatta eğitim/öğretim görevlisine kadar herkesin faydalanabileceği bir eser oluşturmayı amaçladık. TUR’dan açık prostatektomiye, laparoskopiden, TUR-pasaj’a kadar prostat rezeksiyonu ile ilgi- li bilgiler vermeye çalıştık.

Nevzat Can Şener / Kürşad Zengin

Güncel üroloji pratiğinde prostat ve prostata bağlı semptomlar nedeniyle uygulanan cerrahiler oldukça sık uygulanan prosedürlerdir. 20. yüzyılın başında endoskopik yön- temle prostat rezeksiyonunun yapılabileceği fikri oluştuktan sonra özellikle Stern ve McCarthy’nin yaptığı rezektoskop günümüzün rezektoskoplarının atası sayılabilir. Bun- dan sonra da Nesbit ve Barnes transüretral rezeksiyon tekniklerini tanımlamıştır. Harold Hopkins ve Karl Storz’un endoskop-teloskop materyallerine getirdikleri yenilikler saye- sinde günümüz rezektoskoplarına kavuşmuş olduk. Son 20 yılda özellikle lazer yöntem- lerinin gelişmesi ile özellikle büyük prostatlarda lazer prostatektomi açık prostatektomi ile benzer başarı oranlarına ulaşmış oldu.

Tarihsel süreçte bu yenilikler hep daha başarılı ve daha az komplikasyona ulaşmamızı sağlamıştır. Bu yeni gelişen tekniklerin orta yaş üstü hekimlere tanıtılması ve eski tek- niklerin de yeni meslektaşlarımıza ulaştırılması açısından, kişisel cerrahi bilgiye katkısı olacağını düşündüğüm bu kitabın değerli meslektaşlarımız için bir kaynak haline gelme- sini sağlayan tüm bölüm yazarları nezdinde editörler Dr. Nevzat Can Şener ve Dr. Kür- şad Zengin’e teşekkür ederim.

M. Abdurrahim İmamoğlu

Üroloji AD, Bozok Üniversitesi