Sale!

Pediatrık Anestezide Güncel Yaklaşımlar

99,00 75,00

Pediatrik Temel Yaşam Desteğinde 1

Güncel Bilgiler Pediatrik Hastalarda Hava Yolu Yönetimi 7

Pediatrik Hastada Monitörizasyon 15

Pediatrik Olgularda Sıvı-Elektrolit ve Kan ve Kan Ürünleri Transfüzyonunda 30

Güncel Yaklaşımlar Yenidoğan Anestezisi 40

Pediatrik Günübirlik Anestezi 63

Pediatrik Rejyonel Anestezide Güncel Yaklaşımlar 81

Postoperatif Anestezi Komplikasyonları ve Bakım 93

Bir Çocuk Cerrahı Anestezistten Ne İster? 108

Category: Tag:

Bu kitap pediatrik anestezi ilgili güncel bilgileri özetlemek ve kolay ulaşılabilir bir kaynak hazırlamak amacıyla yazılmıştır.
Bu kitabın hazırlanmasına büyük bir özveri ile destek veren yazarlara ve her zaman bizi destekleyen ailelerimize teşekkür ederiz ve bu kitapın bütün meslektaşlarımıza faydalı olmasını dileriz.

Hülya Başar Çiğdem

Ünal Kantekin