Sale!

Akciğer Hastalıkları ve Tedavisi

155,00 115,00

Küçük Hücreli Dışı Akciğer Kanserlerinin Epidemiyolojisi

Muzaffer Metintaş, Selma Metintaş

Küçük Hücreli Dışı Akciğer Karsinomlarında Patoloji

Dilek Yılmazbayhan, Yasemin Özlük

Akciğer Kanserlerinde PET-BT Uygulamaları

Kerim Sönmezoğlu

Akciğer Kanserine Eşlik Eden Nodüllere Yaklaşım

Celalettin Kocatürk

Soliter Pulmoner Nodül

Ali Çelik, Nurettin Karaoğlanoğlu

Akciğer Kanserinde Genişletilmiş Rezeksiyonlar

Pınar Yaran, Ülkü Yazıcı, Abdullah İrfan Taştepe

Akciğer Kanserinde Minimal İnvaziv Cerrahi Teknikler

Tuğba Coşgun, Çağatay Tezel, Asım Cemal Kutlu

Akciğer Kanserinde Parankim Koruyucu Ameliyatlar

Ülkü Yazıcı, Ertan Aydın, Nurettin Karaoğlanoğlu

Akciğer Kanseri’nde VATS Uygulamaları

Mehmet Zeki Günlüoğlu

Akciğerin Nadir Tümörleri

Ertan Aydın, Nurettin Karaoğlanoğlu

Küçük Hücreli Dışı Akciğer Karsinomlu Yaşlı Hastalarda Cerrahi Tedavi

Hüseyin Melek, Mehmet Zeki Günlüoğlu, Seyit İbrahim Dinçer

Karsinoid Tümörler

Pınar Yaran, Ülkü Yazıcı, İrfan A. Taştepe

Çocukluk Çağı Torakotomilerinde Cerrahi Yönetim

Göktürk Findik